วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ร่วมการประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยการสาธารณสุขโลก ครั้งที่ ๓ และศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาล Kurumi ณ ประเทศญี่ปุ่น

สนช. ร่วมการประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยการสาธารณสุขโลก ครั้งที่ ๓ และศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาล Kurumi ณ ประเทศญี่ปุ่น

สิงหาคม 26, 2017 9:30 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ, หน้าหลัก ปิดความเห็น บน สนช. ร่วมการประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยการสาธารณสุขโลก ครั้งที่ ๓ และศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาล Kurumi ณ ประเทศญี่ปุ่น A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายธำรง ทัศนาญชลี และพลโท สมโภชน์ วังแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้เข้าร่วมการประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยการสาธารณสุขโลก ครั้งที่ ๓ เดินทางไปยังเมืองคะชิวะ (Kashiwa City) ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ โดยมี นาย Hiroyasu Akiyama นายกเทศมนตรีให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับผู้สูงวัยในเมืองคะชิวะซึ่งมีอัตราเพิ่มมากขึ้นและรณรงค์ให้บ้านเป็นสถานที่ดูแลผู้สูงวัยและให้ชุมชนเป็นเสมือน
โรงพยาบาลโดยรัฐบาลท้องถิ่นของเมืองคะชิวะจะส่งเสริมการฝึกอบรมผู้ที่จะดูแลผู้สูงวัยและจัดหาแพทย์เข้าไปดูแล

จากนั้น เดินทางไปทัศนศึกษาโรงเรียนอนุบาล Kurumi ซึ่งมีการจ้างผู้สูงวัยเข้ามาดูแลเด็กในด้านต่าง ๆ Cocofump Kashiwa ซึ่งเป็นสถานที่ดูแลผู้สูงวัยที่ครอบครัวไม่มีเวลาดูแลและ Kohitsuji-en ซึ่งเป็น
สถานที่ดูแลผู้สูงวัยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

ทั้งนี้ ในช่วงท้ายก่อนสิ้นสุดการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีรับรองการแก้ไขข้อบังคับของสมาคมและรับรอง Tokyo Communique พร้อมทั้งหารือประเทศที่จะมาเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๔ และครั้งที่ ๕ ซึ่งมีฟิลิปปินส์และฟิจิขอเป็นเจ้าภาพตามลำดับ จากนั้น เป็นการกล่าวสุนทรพจน์ปิดการประชุมฯ อย่างเป็นทางการ

21032427_1459140530828364_6989836232504024773_n 21034209_1459140574161693_7513374192417166351_n

 

|  119 views
scroll to top