วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล รับฟังการบรรยายสรุปความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี

สนช. กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล รับฟังการบรรยายสรุปความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี

A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๗๐ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ และคณะ เข้าพบ นายศรันย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี และสถานการณ์ล่าสุดคาบสมุทรเกาหลี พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

1503818983417

1503818985641

1503818993399

|  65 views

Leave a Comment

*

scroll to top