วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. เข้าเยี่ยมคารวะรองประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี ณ สาธารณรัฐเกาหลี

สนช. เข้าเยี่ยมคารวะรองประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี ณ สาธารณรัฐเกาหลี

A+ / A-

วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารรัฐสภา สาธารณรัฐเกาหลี นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายพาร์ค จูซอน รองประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี ซึ่งจะครบรอบ ๖๐ ปี ในปี ๒๕๖๑

จากนั้น คณะฯ ได้ร่วมประชุมทวิภาคีกับนายมูน ฮีซัง ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเกาหลี-ไทย โดยสมาชิกรัฐสภาไทยได้ชี้แจงการดำเนินงานตามโรดแม้ปของรัฐบาล พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในรายละเอียดของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี ซึ่งประเทศไทยได้ส่งทหารไปช่วยรบในสงครามเกาหลี โดยมี นายศรันย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าร่วมหารือ ณ อาคารที่ทำงานสมาชิกรัฐสภา

S__2072636 S__2072642 S__2072644 S__2072645

|  86 views

Leave a Comment

*

scroll to top