วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น พร้อมปาฐกถาพิเศษ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น พร้อมปาฐกถาพิเศษ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

สิงหาคม 31, 2017 11:02 am by: Category: กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก, โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น Leave a comment A+ / A-

81852

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ก้าวต่อไปของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ” ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นให้แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมตามโครงการฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๒๓๘ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง มีภาวะผู้นำในการดำเนินงานและมีความเชื่อมั่นศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมในพิธีเปิด

81838 81847 81848 81860

|  237 views

Leave a Comment

*

scroll to top