วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๘๘ ก (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๘๘ ก (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)

กันยายน 1, 2017 9:45 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

396-1

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๘๘ ก (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) มีดังนี้

1. พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/088/1.PDF

2. พระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/088/4.PDF

3. พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/088/7.PDF

|  557 views

Leave a Comment

*

scroll to top