วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะ สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA) ณ ราชอาณาจักรภูฏาน

คณะ สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA) ณ ราชอาณาจักรภูฏาน

A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly : APA) ประกอบด้วย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ในฐานะหัวหน้าคณะฯ พร้อมด้วยนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ และพลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA) โดยนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิก สนช. ได้กล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับประเด็นสังคมและวัฒนธรรมในเอเชีย การสนับสนุนให้สมาชิกสตรีมีบทบาทและมีส่วนร่วมในสมัชชารัฐสภาเอเชียมากยิ่งขึ้น และการสร้างเเรงบันดาลใจให้รัฐสภาสมาชิกฯ ยกระดับความร่วมมือขององค์กรเพื่อขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นของสังคมในเอเชีย ซึ่งได้รับการยอมรับจากที่ประชุมเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ คณะผู้แทนฯ ได้ร่วมการพิจารณาร่างข้อมติของคณะกรรมาธิการฯ จำนวน ๗ ร่างข้อมติ
และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันแรกแล้ว ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ โดย นาย Jigme Zangpo ประธานรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏาน และประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของ APA เป็นเจ้าภาพ

S__31981749 S__31981750 S__31981751 S__31981752

|  95 views

Leave a Comment

*

scroll to top