วันอังคาร 26 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » กิจกรรมพิเศษ » ผู้เข้ารับการอบรมในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ เยี่ยมชมห้องประชุมรัฐสภา

ผู้เข้ารับการอบรมในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ เยี่ยมชมห้องประชุมรัฐสภา

A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ผู้เข้ารับการอบรมในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำ
นักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เข้าเยี่ยมชมห้องประชุมรัฐสภาโดยเข้ารับฟัง
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา จากนั้นเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ผู้เข้ารับการอบรมฯ ศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์การปกครองของไทย

82503 82505 82585 DSC_6143

|  132 views

Leave a Comment

*

scroll to top