วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » ผู้เข้ารับการอบรมในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ เยี่ยมชมห้องประชุมรัฐสภา

ผู้เข้ารับการอบรมในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ เยี่ยมชมห้องประชุมรัฐสภา

กันยายน 1, 2017 4:43 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, หน้าหลัก, โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ผู้เข้ารับการอบรมในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำ
นักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เข้าเยี่ยมชมห้องประชุมรัฐสภาโดยเข้ารับฟัง
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา จากนั้นเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ผู้เข้ารับการอบรมฯ ศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์การปกครองของไทย

82503 82505 82585 DSC_6143

|  791 views

Leave a Comment

*

scroll to top