วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช.พบปะเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน จ.สมุทรปราการ

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช.พบปะเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน จ.สมุทรปราการ

กันยายน 2, 2017 2:36 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบปะเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน นักศึกษา และภาคเอกชน จำนวน ๔๓๐ คน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ
จากประเด็นปัญหาที่ได้รับจากประชาชน จำนวน ๑๑๑ ราย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ รองลงมาได้แก่ ปัญหาด้านคมนาคม เศรษฐกิจ และที่ดินทำกิน โดยจากการนำเสนอของประชาชน พบว่าเป็นประเด็นปัญหาในเรื่องต่างๆ อาทิ น้ำท่วมขังระบายไม่ทัน การไม่ประสานความร่วมมือกันในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบในการสัญจร การก่อสร้างอุโมงระบายน้ำลอดใต้ถนนเทพารักษ์ การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
ทั้งนี้ นายพีระศักดิ๋ ได้ชี้แจงว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะได้นำประเด็นปัญหาต่างๆ ของประชาชนที่ได้รับไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
สำหรับโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ได้ดำเนินการมาแล้ว ๓๓ ครั้ง จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่ ๖๔ โดยมีกำหนดจะดำเนินการให้ครบ ๗๗ จังหวัดภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

1504337269609

15043372753571504337273483

1504337271758

1504337276989

 

|  177 views

Leave a Comment

*

scroll to top