วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน ในโครงการ สนช. พบประชาชน ณ จังหวัดสมุทรปราการ

สนช. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน ในโครงการ สนช. พบประชาชน ณ จังหวัดสมุทรปราการ

กันยายน 2, 2017 4:54 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ในฐานะหัวหน้าคณะฯ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ และนางเสาวณี สุวรรณชีพ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ นายสมชาย ทรงประกอบ ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพน้ำ บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน สภาพปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะจากกรมควบคุมมลพิษและประชาชนว่า เนื่องจากโครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ (คลองด่าน) ได้หยุดการดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ โดยเขตพื้นที่ได้ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการพัฒนาพื้นที่เพื่อใช้งานอย่างเต็มระบบ อีกทั้งกรมควบคุมมลพิษต้องใช้งบประมาณในการดูแลเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการเสนอแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ขึ้น
ด้าน พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ได้เสนอแนะให้หน่วยงานราชการ (กรมควบคุมมลพิษ) จังหวัดสมุทรปราการ และประชาชน หารือร่วมกันเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป โดยต้องเป็นไปตามระบบราชการ

1504345849245

1504345852225

1504345854220

1504345856221

|  228 views

Leave a Comment

*

scroll to top