วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาบ่อขยะแพรกษาใหม่ ในโคงการ สนช.พบประชาชน

สนช. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาบ่อขยะแพรกษาใหม่ ในโคงการ สนช.พบประชาชน

กันยายน 2, 2017 5:12 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล ในฐานะหัวหน้าคณะฯ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว และนายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาบ่อขยะ พร้อมเข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่ปัญหาบ่อขยะแพรกษาใหม่ บริษัท อิสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ดร.จิตราภรณ์ เตชาชาญ ประธานบริษัทฯ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายคณพศ นิจสิริภัช ประธานเจ้าหน้าบริหารบรรยายข้อมูลการจัดการขยะของบริษัท ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนโดยเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1504346881859

1504346880187

1504346878017

|  301 views

Leave a Comment

*

scroll to top