วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดสมุทรปราการ

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดสมุทรปราการ

กันยายน 2, 2017 5:20 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการของจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ปัญหาโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน ปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะ ปัญหาด้านผังเมือง (การบังคับใช้ผังเมือง) ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
ทั้งนี้ นายพีระศักดิ์ พอจิต ได้เสนอแนะให้จังหวัดสมุทรปราการจัดทำเอกสารเพิ่มเติ่มในส่วนประเด็นปัญหาทั้ง ๓ ด้านดังกล่าวข้างต้น เพื่อนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

1504347375662

1504347377598

1504347379141

1504347380708

1504347382267

|  409 views

Leave a Comment

*

scroll to top