วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » โครงการ สนช. พบประชาชน ลงพื้นที่ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี

โครงการ สนช. พบประชาชน ลงพื้นที่ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี

กันยายน 4, 2017 9:22 am by: Category: กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-
21231997_1466557773419973_1603663841574268922_n
วันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” จังหวัดปทุมธานี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบปะเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย ผู้นำชุมชน
ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน นักศึกษา และภาคเอกชน จำนวน ๔๕๐ คน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ให้การต้อนรับ
จากประเด็นปัญหาที่ได้รับจากประชาชน จำนวน ๑๐๗ ราย ส่วนใหญ่เป็นประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ รองลงมาได้แก่ด้านคมนาคม และการเกษตร โดยจากการนำเสนอของประชาชนพบว่ามีประเด็นปัญหาในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย การยกพื้นที่ส่วนกลางเมืองเอกโครงการ ๑ ให้เป็นสาธารณะเพื่อให้หน่วยงานราชการเข้ามาแก้ไขปัญหาได้ ปัญหาขยะ ปัญหาการพัฒนาด้านการเกษตร ปัญหาผังเมืองรวม วาระการดำรงตำแหน่งนักการเมืองท้องถิ่น และปัญหาการจราจร เช่น ถนนรังสิต-นครนายก ฯลฯ
นอกจากนี้ คณะ สนช. โดย พลเอก ดนัย มีชูเวท ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยังรับหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพขยะและน้ำเน่าเสียในพื้นที่ อ. คลองหลวง
อ. ธัญบุรี และ อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี จาก นายปกรณ์พัฒน์ เทพเอื้อตระกูล อีกด้วย ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้นำประเด็นปัญหาที่ได้รับทั้งหมดนี้ไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
สำหรับโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนได้ดำเนินการมาแล้ว จำนวน ๓๓ ครั้ง จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่ ๖๕ โดยมีกำหนดให้ครบทั้ง ๗๗ จังหวัด ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
21231343_1466557963419954_8601338440818879193_n 21271059_1466557830086634_2423038917669100405_n 21314406_1466558100086607_884311055191360279_n 21317557_1466558040086613_6361429410891427476_n
|  364 views

Leave a Comment

*

scroll to top