วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » โครงการ สนช. พบประชาชน ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาการบริหารการกำจัดขยะจากผู้แทนเทศบาลเมืองคูคต จ. ปทุมธานี

โครงการ สนช. พบประชาชน ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาการบริหารการกำจัดขยะจากผู้แทนเทศบาลเมืองคูคต จ. ปทุมธานี

กันยายน 4, 2017 10:14 am by: Category: กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน Leave a comment A+ / A-
21232081_1466607336748350_8485855353820364057_n
วันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฝั่งตะวันออกเทศบาลเมืองคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ในฐานะหัวหน้าคณะฯ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนางนิพัทธา อมรรัตนเมธา ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาการบริหารการกำจัดขยะจากผู้แทนเทศบาลเมืองคูคต ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ และประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองคูคตและบริเวณใกล้เคียง ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน
ณ จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน นายอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ
นายนเรต ศรีเมือง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองคูคต ได้รายงานสรุปสภาพปัญหาจากการที่ประชาชนในพื้นที่ต่อต้านการดำเนินการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมฝั่งตะวันออก และไม่ให้เข้าใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง ในขณะที่ภาคประชาชนเองได้มีข้อเสนอแนะขอมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ
ร่วมกัน หรือกำหนดให้พื้นที่ไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น
ทั้งนี้ พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข กล่าวว่า ปัญหาขยะเป็นปัญหาระดับประเทศที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันดำเนินการ เทศบาลเมืองคูคต กรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการปัญหา จึงต้องทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญของการบริหารจัดการขยะ การใช้ประโยชน์จากขยะ รวมถึงดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการสำรวจตรวจสอบผลกระทบที่จะมีต่อประชาชน สภาพแวดล้อม พร้อมทั้งหาแนวทางร่วมกันกับประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อรองรับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแผนงานด้วย
21231780_1466607413415009_6351488422939084424_n
21232081_1466607336748350_8485855353820364057_n
|  216 views

Leave a Comment

*

scroll to top