วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » คณะอนุ กมธ.การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศ และกิจการทหาร รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับปัญหาเขตแดนไทย-กัมพูชา ณ จังหวัดสระแก้ว

คณะอนุ กมธ.การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศ และกิจการทหาร รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับปัญหาเขตแดนไทย-กัมพูชา ณ จังหวัดสระแก้ว

A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธี กองกำลังบูรพา จังหวัดสระแก้ว คณะอนุกรรมาธิการการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศ และกิจการทหาร ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก สุนทร ขำคมกุล ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมด้วยพลเอก อู้ด เบื้องบน ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับปัญหาเขตแดนไทย-กัมพูชาและการดำเนินการเพื่อพัฒนาความมั่นคงตามแนวชายแดน รวมทั้งแผนเผชิญเหตุป้องกันชายแดน ความก้าวหน้าโครงการเก็บกู้ระเบิดในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว (อำเภอตาพระยา อำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศและอำเภอคลองหาด) และปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของกองกำลัง รวมทั้งสถานการณ์การเข้าเมืองในพื้นที่ และแนวทางแก้ไขปัญหาการลักลอบ
เข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวและอาชญากรข้ามชาติ โดยมี ผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ได้แก่
รองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ผู้แทนผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

S__10076659 S__10076660 S__10076661 S__10076662

|  52 views

Leave a Comment

*

scroll to top