วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » กิจกรรมพิเศษ » ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทน สนง. เลขาธิการวุฒิสภา รับมอบโล่เกียรติคุณรางวัล “องค์กรสุขภาวะดีเด่น”

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทน สนง. เลขาธิการวุฒิสภา รับมอบโล่เกียรติคุณรางวัล “องค์กรสุขภาวะดีเด่น”

A+ / A-

วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ  อาคารเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) กรุงเทพฯ นางสาวมาลี พิลาหอม ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณรางวัล “องค์กรสุขภาวะดีเด่น” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) และร่วมชมนิทรรศการ ความสุขราชการไทย ๔.๐

31997 32004 32013 32016

|  46 views

Leave a Comment

*

scroll to top