วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทน สนง. เลขาธิการวุฒิสภา รับมอบโล่เกียรติคุณรางวัล “องค์กรสุขภาวะดีเด่น”

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทน สนง. เลขาธิการวุฒิสภา รับมอบโล่เกียรติคุณรางวัล “องค์กรสุขภาวะดีเด่น”

กันยายน 5, 2017 4:28 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ  อาคารเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) กรุงเทพฯ นางสาวมาลี พิลาหอม ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณรางวัล “องค์กรสุขภาวะดีเด่น” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) และร่วมชมนิทรรศการ ความสุขราชการไทย ๔.๐

31997 32004 32013 32016

|  170 views

Leave a Comment

*

scroll to top