วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » กิจกรรมพิเศษ » คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

A+ / A-

วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน ๔๓ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลองเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

S__10142065 S__10142066 S__10142067 S__10142068

|  66 views

Leave a Comment

*

scroll to top