วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม อนุฯ การบูรณาการและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (กมธ.การการสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม อนุฯ การบูรณาการและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (กมธ.การการสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

กันยายน 6, 2017 10:28 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

 

a1

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๕ ชั้น ๑  อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการบูรณาการและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษา ดังนี้

พิจารณาการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  การกำกับดูแลคลินิกทันตกรรมตามกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ
การดำเนินงาน

คณะอนุกรรมาธิการได้เชิญผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้แทนจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้แทนจากทันตแพทยสภา เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ การกำกับดูแลคลินิกทันตกรรมตามกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินงาน  สรุปได้ว่า จากการที่พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ปรากฏว่าการดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวบางส่วนอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่มีการใช้เครื่องเอกซเรย์ ตลอดจนการขอใบอนุญาต และการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการภายใต้กฎหมาย
ฉบับดังกล่าว ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุขที่มีส่วนในการกำกับดูแลเรื่อง
ดังกล่าวอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง

a2 a3 a4

|  206 views

Leave a Comment

*

scroll to top