วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.การพาณิชย์ฯ เข้าร่วมการประชุมทวิภาคี เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ณ ประเทศญี่ปุ่น

กมธ.การพาณิชย์ฯ เข้าร่วมการประชุมทวิภาคี เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ณ ประเทศญี่ปุ่น

กันยายน 7, 2017 11:18 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, ต่างประเทศ, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (The Japan External Trade Organization : JETRO) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานและเข้าร่วมการประชุมทวิภาคี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน รวมทั้งนโยบายการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจ ตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนตามแผนงานโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และปัญหาอุปสรรคตามแผนงานโครงการดังกล่าว

จากนั้น คณะกรรมาธิการฯ เข้าร่วมประชุมทวิภาคีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน การปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์พื้นฐานทางธุรกิจกับสมาพันธ์องค์การทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น (Japan Business Federation) หรือ Keidanren ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศและการดำเนินการต่างประเทศของญี่ปุ่น ณ สมาพันธ์องค์การทางเศรษฐกิจ ประเทศญี่ปุ่น

S__10190913 S__10190914 S__10190915 S__10190916 S__10190917

|  217 views

Leave a Comment

*

scroll to top