วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

กันยายน 7, 2017 2:56 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, สภาจำลองสัญจร, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ สนช. ผ่านกิจกรรมสภาจำลอง ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๔๐๐ คน โดยมี นายแพทย์วิชัย วิจิตรพรกุล ประธานกรรมการสถานศึกษา กล่าวต้อนรับ

โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา กับโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร โดย นายแพทย์วิชัย วิจิตรพรกุล ประธานกรรมการสถานศึกษา

S__10191195 S__10191196 S__10191197 S__10191198

|  472 views

Leave a Comment

*

scroll to top