วันอังคาร 26 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » กิจกรรมพิเศษ » คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๕๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลองเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้อง ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

1504860070906

1504860072624

1504860074668

1504860076363

|  57 views

Leave a Comment

*

scroll to top