วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

กันยายน 8, 2017 3:51 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๕๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลองเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้อง ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

1504860070906

1504860072624

1504860074668

1504860076363

|  244 views

Leave a Comment

*

scroll to top