วันอังคาร 26 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. นำคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯไทย-บาห์เรน เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน

สนช. นำคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯไทย-บาห์เรน เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน

A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน รศ. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ประธานกลุ่มมิตรภาพฯไทย-บาห์เรน นำคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯไทย-บาห์เรน เข้าเยี่ยมคารวะนาย Ali Bin Saleh Al-Saleh ประธานสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน 

1

2

3 4 5 6

จากนั้น เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา รศ. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ประธานกลุ่มมิตรภาพฯไทย-บาห์เรน นำคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯไทย-บาห์เรน เข้าประชุมทวิภาคีกับนาย Abbas Isa Almadhi ประธานสมาคมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาบาห์เรน-ไทย และคณะ 

7 8 10

9  11

|  42 views

Leave a Comment

*

scroll to top