วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. นำคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯไทย-บาห์เรน เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน

สนช. นำคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯไทย-บาห์เรน เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน

กันยายน 11, 2017 10:50 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน รศ. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ประธานกลุ่มมิตรภาพฯไทย-บาห์เรน นำคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯไทย-บาห์เรน เข้าเยี่ยมคารวะนาย Ali Bin Saleh Al-Saleh ประธานสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน 

1

2

3 4 5 6

จากนั้น เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา รศ. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ประธานกลุ่มมิตรภาพฯไทย-บาห์เรน นำคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯไทย-บาห์เรน เข้าประชุมทวิภาคีกับนาย Abbas Isa Almadhi ประธานสมาคมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาบาห์เรน-ไทย และคณะ 

7 8 10

9  11

|  143 views

Leave a Comment

*

scroll to top