วันศุกร์ , 20 กรกฎาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. ต่างประเทศฯ ร่วมประชุมกับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในมิติด้านการต่างประเทศ

กมธ. ต่างประเทศฯ ร่วมประชุมกับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในมิติด้านการต่างประเทศ

กันยายน 11, 2017 10:56 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ประชุมหารือร่วมกับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ผู้อำนวยวิทยาลัยอิสลามศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในมิติด้านการต่างประเทศ ความร่วมมือกับต่างประเทศในการส่งเสริมการศึกษา บทบาทของสถานศึกษาต่อการส่งเสริมสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โอกาสนี้ คณะฯ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของนักศึกษาด้วย
จากนั้น เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการฯ ได้ประชุมหารือกับพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__10289259 S__10289261 S__10289262 S__10289263

|  203 views

Leave a Comment

*

scroll to top