วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ร่วมรับฟังปัญหาจากตัวแทนภาคประชาชน ผู้บริหาร และคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ร่วมรับฟังปัญหาจากตัวแทนภาคประชาชน ผู้บริหาร และคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่

กันยายน 11, 2017 11:28 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-
21369468_1471393889603028_4733972793486702602_n
วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเทศบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พบปะพูดคุยและ
รับฟังปัญหากับตัวแทนภาคประชาชนและคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
โอกาสนี้ ได้รับหนังสือจากตัวแทนประธานแขวง ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเสนอแนะความคิดเห็นต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้พิจารณาเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพการปฏิบัติหน้าที่และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชน โดยพิจารณาออกกฏหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับสถานภาพทางกฏหมายเกี่ยวกับตำแหน่ง อำนาจ หน้าที่ขององค์กรชุมชนและกรรมการชุมชน ตลอดจนการคุ้มครองสวัสดิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการชุมชนให้ได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย พิจารณาออกกฏหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเพื่ออุดหนุนชุมชนหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านการบริหารจัดการชุมชน รวมทั้ง สามารถตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่กรรมการชุมชนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการขับเคลื่อนสังคมให้เข้มแข็งต่อไป
จากนั้น เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เยี่ยมชมความคืบหน้า
การแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียของคลองแม่ข่า ณ จังหวัดเชียงใหม่
21430440_1471393779603039_7119445331261636271_n
21369373_1471394029603014_7669210670493933363_n 21370884_1471394212936329_2813037268595149472_n
|  160 views

Leave a Comment

*

scroll to top