วันศุกร์ , 20 กรกฎาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. ต่างประเทศฯ เยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอสะเดา

กมธ. ต่างประเทศฯ เยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอสะเดา

กันยายน 11, 2017 2:42 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการฯ
เยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอสะเดา พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปในประเด็นต่างๆ อาทิ การข้ามแดนไทย-มาเลเซีย ปัญหาอุปสรรคโครงการพัฒนาและขยายด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดาของไทยกับด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ ของประเทศมาเลเซีย เพื่อลดความแออัดของการข้ามแดน

จากนั้น คณะกรรมาธิการฯ เดินทางไปรัฐเกดาห์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติต่างๆ กับ Dato Dr. Leong Yong Kong มนตรีแห่งรัฐเกดาห์ ในด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนจีน ชุมชนอินเดียและชุมชนคนสยาม ด้านสุขภาพและความสามัคคี พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Dato Boon Som A/L Inong Suwanmanee อดีตสมาชิกวุฒิสภามาเลเซีย (คนสยาม-ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย) ณ เมืองอลอร์ สตาร์ รัฐเกดะห์ โดยมี กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้ด้วย โอกาสนี้ คณะฯ ได้เข้านมัสการพระราชมงคลศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดวิสุทธิประดิษฐาราม และเยี่ยมชุมชนไทย ณ เขตเปินดัง (Pendang) รัฐเกดาห์ด้วย

S__14712843 S__14712845 S__14712849 S__14712850

|  184 views

Leave a Comment

*

scroll to top