วันศุกร์ , 20 กรกฎาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สนง.เลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมการเสวนาภายใต้หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สนง.เลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมการเสวนาภายใต้หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

กันยายน 11, 2017 3:18 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นางภาณุมาศ วราหะไพฑูรย์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมการเสวนาเตรียมความพร้อมก่อนประกาศวาระแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

S__16244864 ภาพมือถือ90407_th

 

|  158 views

Leave a Comment

*

scroll to top