วันอังคาร 26 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ ศึกษาดูงานด้านการศึกษาทดลองศักยภาพของหญ้าแฝก ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย

กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ ศึกษาดูงานด้านการศึกษาทดลองศักยภาพของหญ้าแฝก ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย

A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว รองประธานคณะกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานด้านการศึกษาทดลองศักยภาพของหญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน การเผาถ่านชีวภาพ (Biochar) เพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พ.ต.อ.นพคุณ บำรุงพงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

10 ก.ย. 60 2 10 ก.ย.60 S__42983476 S__42983482

|  43 views

Leave a Comment

*

scroll to top