วันศุกร์ , 20 กรกฎาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ ศึกษาดูงานด้านการศึกษาทดลองศักยภาพของหญ้าแฝก ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย

กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ ศึกษาดูงานด้านการศึกษาทดลองศักยภาพของหญ้าแฝก ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย

กันยายน 11, 2017 4:43 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว รองประธานคณะกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานด้านการศึกษาทดลองศักยภาพของหญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน การเผาถ่านชีวภาพ (Biochar) เพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พ.ต.อ.นพคุณ บำรุงพงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

10 ก.ย. 60 2 10 ก.ย.60 S__42983476 S__42983482

|  314 views

Leave a Comment

*

scroll to top