วันศุกร์ , 20 กรกฎาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ จัดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการฯ ประจำปี ๒๕๖๐ และแนวทางการดำเนินงานต่อไปในปี ๒๕๖๑”

กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ จัดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการฯ ประจำปี ๒๕๖๐ และแนวทางการดำเนินงานต่อไปในปี ๒๕๖๑”

กันยายน 11, 2017 4:46 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ และแนวทางการดำเนินงานต่อไปในปี ๒๕๖๑” โดยมี พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานเปิดการเสวนาฯ
การจัดเสวนาครั้งนี้มีขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการฯ ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน เพื่อนำมาพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดำเนินงานฯ พร้อมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานต่อไปของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อนำไปปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ อันจะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประสบผลสำเร็จตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของคณะกรรมาธิการฯ ต่อไป

 

 S__12148808 S__12148916 S__12148918913873

|  172 views

Leave a Comment

*

scroll to top