วันอังคาร 26 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ จัดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการฯ ประจำปี ๒๕๖๐ และแนวทางการดำเนินงานต่อไปในปี ๒๕๖๑”

กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ จัดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการฯ ประจำปี ๒๕๖๐ และแนวทางการดำเนินงานต่อไปในปี ๒๕๖๑”

A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ และแนวทางการดำเนินงานต่อไปในปี ๒๕๖๑” โดยมี พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานเปิดการเสวนาฯ
การจัดเสวนาครั้งนี้มีขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการฯ ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน เพื่อนำมาพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดำเนินงานฯ พร้อมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานต่อไปของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อนำไปปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ อันจะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประสบผลสำเร็จตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของคณะกรรมาธิการฯ ต่อไป

 

 S__12148808 S__12148916 S__12148918913873

|  39 views

Leave a Comment

*

scroll to top