วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุครบวงจร ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ (กมธ.สาธารณสุข)

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุครบวงจร ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ (กมธ.สาธารณสุข)

กันยายน 12, 2017 11:05 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

S__18874371

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย ศาสตราจารย์คลินิกนิเวศน์  นันทจิต ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับทิศทางการประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ผลการพิจารณา

ผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย ได้ให้ข้อมูลว่า การประกันชีวิตถือว่าเป็นการออมทรัพย์ประเภทหนึ่ง
ซึ่งรัฐบาลควรส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการออมทรัพย์ตั้งแต่อายุยังน้อย เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในอนาคตจะได้มีเงินเพียงพอสำหรับไว้ใช้จ่ายในปั้นปลายชีวิต ทั้งนี้ รูปแบบการประกันสำหรับผู้สูงอายุสามารถดำเนินการประกันได้ ๒ แบบ คือ แบบที่ ๑ การประกันสุขภาพ เป็นการประกันที่จะต้องจ่ายเบี้ยประกันเป็นรายเดือนหรือรายปี และมีการจ่ายค่าเบี้ยประกันตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  แบบที่ ๒ การประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุ จะมีการจ่ายเบี้ยประกันเมื่อผู้สูงอายุเกิดการเสียชีวิต ซึ่งการประกันชีวิตรูปแบบนี้สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ ๓ รูปแบบ คือ
๑) การประกันค่ารักษาพยาบาล
๒) ค่าชดเชยรายวัน
๓) การประกันโรคภัยร้ายแรง
สำหรับการประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุจะสามารถทำได้ตั้งแต่อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่หากมีการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมจะต้องมีการตรวจสุขภาพ โดยในปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งหมด ๒๒ บริษัท ทั้งนี้ ธุรกิจการประกันชีวิตทั้งหมดที่มีการดำเนินการในประเทศไทยจะอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

S__18874374

|  119 views

Leave a Comment

*

scroll to top