วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การต่างประเทศ สนช. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา

กมธ. การต่างประเทศ สนช. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา

กันยายน 12, 2017 11:53 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

S__14737450

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ สถานกงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธาน
คณะกรรมาธิการฯ เข้าพบ H.E. Mohd Afandi Abu Bakar กงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติต่าง ๆ อาทิ การผ่านแดนของรถยนต์โดยสารระหว่างไทย-มาเลเซีย โดยเฉพาะรถตู้โดยสารของไทย โครงการการขยายด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดาของไทยกับด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ ของประเทศมาเลเซีย เพื่อลดความแออัดของการข้ามแดนและการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคใต้

จากนั้น คณะฯ ได้เข้าพบ H.E. Triyogo Jatmiko กงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวข้างต้นเช่นกัน นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเขตเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) โดยที่เขตเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย จะครอบคลุมพื้นที่ในอินโดนีเซีย ๑๐ จังหวัด ได้แก่ อะเจห์ บังกา-เบลิตุง เบงกูลู แจมบี ลัมปุง สุมาตราเหนือ เรียว เรียวไอส์แลนด์ สุมาตราใต้ สุมาตราตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่ในมาเลเซีย ๘ รัฐ ได้แก่ เคดาห์ กลันตัน มะละกา เนกริเซมบิเลิน ปีนัง เปรัค เปอร์ลิส และสลังงอ และครอบคลุมพื้นที่ในประเทศไทย ๑๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง ภูเก็ต พังงา และกระบี่
ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง ๓ ประเทศให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นความร่วมมือทางด้านการผลิต
การส่งเสริมการลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในพื้นที่ IMT-GT

S__14737452 S__14737454 S__14737455

|  145 views

Leave a Comment

*

scroll to top