วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน สนช. และคณะ ร่วมรับมอบเงินและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สนช.

ประธาน สนช. และคณะ ร่วมรับมอบเงินและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สนช.

กันยายน 12, 2017 1:29 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ กรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการ ร่วมรับมอบเงินและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้

๑. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยคุณโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และคุณวันวิสาข์ ศรีชัย ผู้จัดการส่วนบริหารแบรนด์องค์กร บริจาคเงินสมทบทุน เพื่อจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ จำนวน ๒ เครื่อง
๒. บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยคุณปิยะนุช สุจปลื้ม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม จำนวน ๑๕ ชุด และเครื่องรับโทรทัศน์ จำนวน ๑๑ เครื่อง
๓. บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยคุณสนธิชัย โหมดนุช ผู้จัดการอาวุโส บริจาคเครื่องรับโทรทัศน์ จำนวน ๕ เครื่อง
โอกาสนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการขอบคุณให้แก่ผู้สนับสนุนดังกล่าว

DSC_5300

DSC_5303

DSC_5309

|  174 views

Leave a Comment

*

scroll to top