วันอังคาร 26 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครบรอบปีที่ ๒๕ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครบรอบปีที่ ๒๕ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

A+ / A-

DSC_9669

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป จากวัดสร้อยทอง เนื่องในวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครบรอบปีที่ ๒๕ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓๘ คน โดยมี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธี
ทั้งนี้ ในช่วงเช้าได้มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกอบด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

DSC_9614 DSC_9645

DSC_6271 DSC_6439 DSC_6665

|  36 views

Leave a Comment

*

scroll to top