วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สนช. เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

กันยายน 13, 2017 10:41 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

ระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ประกอบด้วย นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะฯ
พร้อมด้วยนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมรัฐสภา
ระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Parliamentary Forum on Sustainable Development)
ในวาระขององค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริต (GOPAC ) และการประชุมสามัญ
ประจำปีของ GOPAC ซึ่งหัวข้อการประชุมจะเน้นการอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของรัฐสภาและ
ฝ่ายนิติบัญญัติในการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีหัวข้อหลักในการประชุม ได้แก่
การก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน : การสนับสนุนการพัฒนาแบบองค์รวมและเท่าเทียมกัน การยุติความรุนแรง
และการธำรงรักษาสันติภาพ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ
ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีปฏิญญาบาหลี (Bali Declaration) เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติร่วมกันต่อไป

FD93D7B3-81FA-42F8-8064-7EBD1728CAE4 S__12656645 S__12656646 WPFSD

|  161 views

Leave a Comment

*

scroll to top