วันอังคาร 26 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร

A+ / A-

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมส่งมอบบ้านซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนซ่อมแซมอันเนื่องจากได้รับความเสียหายจากภาวะอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาให้แก่ นางสาวเสาวนีย์ ศรีสถาน ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน นางสาววิจิตร คุณละ ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน และนายสมศักดิ์ แก้วเกลียว ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น และเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมถุงยังชีพ
ซึ่งจัดซื้อโดยเงินที่ได้รับบริจาคในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น้ำท่วมให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่

S__55681059 S__55681066 S__55681104S__55681060

|  64 views

Leave a Comment

*

scroll to top