วันอังคาร , 24 กรกฎาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ กมธ.สังคมฯ

ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ กมธ.สังคมฯ

กันยายน 13, 2017 5:18 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณทางเข้าอาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี

นายวัลลภ กล่าวว่า ช่วงเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการฯ ได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ทั้งในส่วนงานนิติบัญญัติ งานบริหารราชการแผ่นดิน การรับเรื่องร้องเรียน กระทู้ถามในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการที่เห็นสมควรได้รับการเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

สำหรับผลงานทางวิชาการของคณะกรรมาธิการฯ ที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ประกอบด้วย การพิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ อาทิ แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนไทย แนวทางการให้ความคุ้มครองการเสริมสร้างความปลอดภัย และการป้องกันการบาดเจ็บในเด็กกรณีการชกมวยไทย ติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ เป็นต้น การพิจารณาเรื่องร้องเรียน อาทิ กรณีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขการพนันทายผลฟุตบอลในเด็กและเยาวชน กรณีเยาวชนไทยที่ติดบุหรี่มีปริมาณเพิ่มขึ้นส่งผลให้คุณภาพชีวิตลดลง จึงควรเร่งรัดให้มีกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่โดยเร็ว กรณีขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนพิการทั่วประเทศที่ประกอบอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล รายงานการศึกษา อาทิ เรื่องแผนการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน เรื่องการสังเคราะห์ดูแลผู้สูงอายุในประเทศ : ปัญหาและข้อเสนอแนะ เรื่องการส่งเสริมและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ และกระทู้ถาม อาทิ ปัญหาการค้างชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปัญหาบริษัทประกันภัยโฆษณาเกินจริงหรือปิดบังข้อเท็จจริง การรับคนพิการเข้าทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้
โดยมีกำหนดจัดแสดงนิทรรศการระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณทางเข้า
อาคารรัฐสภา ๒

DSC_6759 DSC_6778 DSC_6818 DSC_6834

|  159 views

Leave a Comment

*

scroll to top