วันอังคาร 26 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.การสาธารณสุข รับฟังบรรยายเกี่ยวกับการให้บริการระบบการส่งต่อผู้ป่วยและแนวทางการพัฒนาบริการ จังหวัดสมุทรสงคราม

กมธ.การสาธารณสุข รับฟังบรรยายเกี่ยวกับการให้บริการระบบการส่งต่อผู้ป่วยและแนวทางการพัฒนาบริการ จังหวัดสมุทรสงคราม

A+ / A-

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายเจตน์ ศิรธรานนท์
ประธานคณะกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานพร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล สถานะทางการเงิน การให้บริการระดับปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัว การให้บริการระบบการส่งต่อผู้ป่วยและแนวทางการพัฒนาบริการตลอดจนระบบการจัดสรรงบประมาณในพื้นที่ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายแพทย์สุทธิพงษ์ ศิริมัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป จากนั้น เยี่ยมชม
และรับทราบผลการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

S__22700041 S__22700043 S__22700044 S__22700046

|  64 views

Leave a Comment

*

scroll to top