วันอังคาร 26 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. มอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบปีที่ ๒๕ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

สนช. มอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบปีที่ ๒๕ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบปีที่ ๒๕ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมี นางสาววราภรณ์ มีเปรมปรีดิ์ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทนเลขาธิการวุฒิสภา รับมอบ

1505365461298 1505365455748

|  51 views

Leave a Comment

*

scroll to top