วันศุกร์ , 20 กรกฎาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. สาธารณสุขฯ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม กมธ. สาธารณสุขฯ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐

กันยายน 14, 2017 3:49 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

thumbnail_S__19316739 thumbnail_S__19316742

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อม เพื่อกำหนดประเด็นคำถามในการเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้หารือเกี่ยวกับประเด็นในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ของคณะกรรมาธิการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมาธิการจะได้สอบถามประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน การส่งต่อผู้ป่วยและแนวทางการพัฒนาการให้บริการระดับปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัวในพื้นที่ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการได้เดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินงาน คลินิกหมอครอบครัวที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วจะได้เสนอประเด็นเข้าสู่ การพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เพื่อกำหนดประเด็นการปฏิรูปประเทศต่อไป

thumbnail_S__19316740 thumbnail_S__19316741

|  232 views

Leave a Comment

*

scroll to top