วันศุกร์ , 20 กรกฎาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน สนช. แถลงข่าวชี้แจงกระบวนการหลังจาก พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประธาน สนช. แถลงข่าวชี้แจงกระบวนการหลังจาก พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กันยายน 13, 2017 7:50 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่ง แถลงข่าวชี้แจงกระบวนการหลังจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ว่า พ.ร.ป. ฉบับนี้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้ส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ โดย สนช. ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด จากนั้น ยังต้องมีขั้นตอนส่งให้ กรธ. และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในที่นี้คือ คณะกรรมการการเลือก (กกต.) พิจารณา ซึ่ง กกต. ได้มีความเห็นโต้แย้งและได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วม ๓ ฝ่ายขึ้นมาพิจารณาแล้วนำผลการพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุม สนช.อีกครั้ง ซึ่งนับรวมจากวันที่ กรธ. เสนอเข้ามาจนถึงวันที่มีผลบังคับใช้รวมเป็นระยะเวลา ๑๔๙ วัน ส่วนร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. …. ที่ กรธ.ได้ส่งมาให้ สนช. ในวันเดียวกันคือวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ขณะนี้ยังไม่ได้มีการประกาศบังคับใช้

สำหรับ พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้ กกต. ที่มีอยู่พ้นจากตำแหน่งนับจากวันที่มีผลบังคับใช้ แต่ยังให้ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมี กกต. ชุดใหม่ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญได้กำหนดที่มาของ กกต. ชุดใหม่ไว้ ๒ ทาง คือ มาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา จำนวน ๕ คน และมาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ๒ คน มีระยะเวลาสรรหา ๙๐ วัน คือต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ จากนั้น คณะกรรมการสรรหาต้องส่งรายชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหาให้ สนช.พิจารณาเห็นชอบภายใน ๔๕ วัน โดยจะพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเป็นรายบุคคล หากไม่เห็นชอบคณะกรรมการสรรหาจะต้องกลับไปสรรหาใหม่ และเสนอมายัง สนช. พิจารณาอีกครั้ง

21743161_1474636075945476_8176670209790625504_n 21739956_1474636112612139_2581458828826431462_n 21728425_1474636152612135_1275184050537938879_n

|  172 views

Leave a Comment

*

scroll to top