วันอังคาร 26 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » กิจกรรมพิเศษ » ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ TNN 24

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ TNN 24

A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๑๕ นาฬิกา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ TNN 24 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบก้าวเข้าสู่ปีที่ ๑๑ สถานีวิทยุโทรทัศน์ TNN 24

65283 65284

|  43 views

Leave a Comment

*

scroll to top