วันอังคาร 26 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » ประธาน กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ รับหนังสือจากตัวแทนเกษตรกรตำบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม

ประธาน กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ รับหนังสือจากตัวแทนเกษตรกรตำบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม

A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากนายวิฑูรย์ สุขสว่าง ตัวแทนเกษตรกรตำบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม เพื่อขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาดินและน้ำเค็มจากการเลี้ยงกุ้งน้ำเค็ม เนื่องจากชาวบ้านอ้อมพยศ หมู่ ๗ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้รับความเดือดร้อนจากบ่อกุ้งนำเค็มที่กระจายอยู่ในพื้นที่ โดยผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งได้ปล่อยน้ำเค็มออกสู่พื้นที่สาธารณะ ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเพาะปลูกพืชผักได้ ซึ่งได้มีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ จึงขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติผลักดันให้มีการแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับชาวบ้าน

53596 S__10649602

|  48 views

Leave a Comment

*

scroll to top