วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศฯ 

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศฯ 

กันยายน 23, 2017 2:14 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก, โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ และการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองแก่เครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ และการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมือง” ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ การขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมือง และสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเผยแพร่ผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้แก่ เครือข่ายผู้นักประชาธิปไตย ผู้ผ่านการอบรมจากโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๙ ทั่วประเทศ โดยมี นายนัฑ ผาสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมในพิธีเปิด

1506147301326

1506147303442

1506147305228

1506147306941

|  347 views

Leave a Comment

*

scroll to top