วันอังคาร , 25 กันยายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การสังคมฯ สนช. ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการดูแลส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จ. สุโขทัย

กมธ. การสังคมฯ สนช. ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการดูแลส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จ. สุโขทัย

กันยายน 25, 2017 10:38 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

21765049_1483821205026963_7803300177906831476_n

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัสุโขทัย คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ
ศึกษาดูและรับฟังบรรยายสรุปการดูแล ส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
การจัดตั้งให้มีสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

19598548_1483821228360294_886988239706842256_n 21761949_1483821261693624_5756229005093465016_n 21768330_1483821285026955_3081080329333146557_n

|  235 views

Leave a Comment

*

scroll to top