วันศุกร์ 20 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ ช้าราชการและลูกจ้างประจำของ สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ ช้าราชการและลูกจ้างประจำของ สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ ช้าราชการรัฐสภาสามัญ และลูกจ้างประจำของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงาน

S__11272286 S__11272287 S__11272288 S__11272289

|  45 views

Leave a Comment

*

scroll to top