วันอังคาร , 24 กรกฎาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการกีฬา และพบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในโครงการ สนช. พบประชาชน

สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการกีฬา และพบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในโครงการ สนช. พบประชาชน

ตุลาคม 8, 2017 10:23 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกา ณ บึงอร่าม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ในฐานะหัวหน้าคณะฯ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการกีฬา และพบปะประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๑๐๐ คน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายรณชิต พุทธลา นายอำเภอยางตลาด นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด นายสมหมาย ทับศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ตลอดจนผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้แทนสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมหารือ
ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่อำเภอยางตลาดต้องการให้พัฒนาบึงอร่ามเป็นศูนย์กีฬาครบวงจรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมระยะทางไม่ไกลจากจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม และขอนแก่น หากดำเนินการสำเร็จจะสร้างความเจริญและสร้างงานให้ประชาชนในพื้นที่ โดยทางจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ขอความร่วมมือให้กรมชลประทานคืนพื้นที่ให้กรมธนารักษ์แล้ว แต่ขั้นตอนการดำเนินการยังล่าช้า จึงขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการ เพื่อการกีฬาแห่งประเทศไทยจะได้เสนอโครงการขออนุมัติงบประมาณต่อไป ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะนำข้อมูลที่ได้รับไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

1507475781638

1507475787444

1507475783837

1507475785669

|  229 views

Leave a Comment

*

scroll to top