วันอังคาร , 24 กรกฎาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโครงการสมาชิก สนช. พบประชาชน 

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโครงการสมาชิก สนช. พบประชาชน 

ตุลาคม 8, 2017 10:45 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๔/๑ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ซึ่งประกอบด้วย ปัญหาด้านการเกษตร ปัญหาด้านการท่องเที่ยว ปัญหาการฟื้นฟูถนนและพนังกั้นน้ำหลังจากประสบอุทกภัย และปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ปัญหาถนนสายแก่งนาขาม-กาฬสินธุ์ ซึ่งก่อสร้างได้เพียง ๑ ปี ชำรุดเสียหายส่งผลต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ ข้อเสนอการแก้ปัญหาน้ำท่วมในตำบลฆ้องไชยและตำบลกมลาไสย โดยการสร้างสถานีสูบน้ำออกบริเวณอำเภอธัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน ปัญหาเรื่องพื้นที่ในการก่อสร้างศูนย์กีฬาครบวงจรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Sport Complax)

นายพีระศักดิ์ พอจิต ชี้แจงว่า ปัญหาเรื่องพื้นที่ในการก่อสร้างศูนย์กีฬาครบวงจรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Sport Complax) สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับจะติดตามให้โดยจะมีหนังสือเพื่อสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับปัญหาถนนสายแก่งนาขาม-กาฬสินธุ์ ซึ่งก่อสร้างได้เพียง ๑ ปี ชำรุดเสียหายส่งผลต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ ขอมอบหมายให้คณะกรรมาธิการการคมนาคมไปพิจารณา ส่วนข้อเสนอการแก้ปัญหาน้ำท่วมในตำบลฆ้องไชยและตำบลกมลาไสย โดยการสร้างสถานีสูบน้ำออกบริเวณอำเภอธัญญานั้นจะได้มอบหมายคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ไปพิจารณา สำหรับประเด็นปัญหาอื่นๆ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะนำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

1507476703135 1507476701272 1507476699313 1507476697186 1507476695304 1507476693027

|  297 views

Leave a Comment

*

scroll to top