วันอังคาร , 24 กรกฎาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากกลุ่มชุมชนชาวเลบ้านราไวย์ จังหวัดภูเก็ต เพื่อขอให้ตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหาที่ดินชุมชนชาวเลราไวย์

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากกลุ่มชุมชนชาวเลบ้านราไวย์ จังหวัดภูเก็ต เพื่อขอให้ตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหาที่ดินชุมชนชาวเลราไวย์

ตุลาคม 9, 2017 1:30 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย
เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากกลุ่มชุมชนชาวเลบ้านราไวย์ จังหวัดภูเก็ต นำโดย นายนิรันดร์ หยังปาน ตัวแทนชุมชนฯ เพื่อขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหาที่ดินชุมชนชาวเลราไวย์ เนื่องจากรายการเดินหน้าประเทศไทย ที่ออกอากาศเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้สังคมรับทราบว่าปัญหาที่ดินชุมชนราไวย์ได้รับการแก้ไขแล้ว ซึ่งข้อเท็จจริงนั้นกระบวนการยังไม่ถึงที่สิ้นสุด จึงขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประสานไปยังรัฐบาลเพื่อเร่งดำเนินการ และเสนอให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอธิบดีกรมที่ดิน ที่ไม่ทำการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ออกมาทับที่ของชุมชนชาวเลโดยมิชอบ ตามรายงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคำพิพากษาของศาลจังหวัดภูเก็ตที่ยกฟ้องกรณีเอกชนฟ้องขับไล่ชาวเล รวมถึงเสนอให้แก้พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๖๑ ที่ให้อธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจเพิกถอนสิทธิ์ที่ดินที่ออกมิชอบ เพราะกรมที่ดินมีหน้าที่ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน จึงควรมีกลไกอื่นที่ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งควรเป็นคณะกรรมการที่มาจากหลายภาคส่วนภายใต้กำกับของกระทรวงยุติธรรม

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง กล่าวว่า ทาง สนช. ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้ ได้ติดตามปัญหามาโดยตลอด โดยจะมอบเรื่องนี้ให้คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาศึกษาอย่างเร่งด่วนและศึกษาคำพิพากษาของศาลจังหวัด ส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาวเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์นั้น เมื่อคดีถึงที่สิ้นสุดแล้วจะต้องเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยตนจะคอยติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป

59623 59624 59626 59629

|  251 views

Leave a Comment

*

scroll to top