วันอังคาร , 25 กันยายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » คณะอนุ กมธ. การอาชีวศึกษา ใน กมธ.การศึกษาฯ ประชุมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาระบบ KOSEN ของประเทศญี่ปุ่น

คณะอนุ กมธ. การอาชีวศึกษา ใน กมธ.การศึกษาฯ ประชุมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาระบบ KOSEN ของประเทศญี่ปุ่น

ตุลาคม 10, 2017 9:53 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑ – ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นำโดย รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ประชุมร่วมกับผู้แทนประเทศญี่ปุ่น นำโดย Dr.Isao Taniguchi, President of National Institute of Technology of Japan (KOSEN) เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาระบบ KOSEN ของประเทศญี่ปุ่น ในการพัฒนาวิศวกรปฏิบัติและนักวิจัยนวัตกรรม ภายใต้กรอบ เรื่อง “What is KOSEN ? and What KOSEN can do for Thailand ?” (ระบบการศึกษา KOSEN เป็นอย่างไร และจะมีประโยชน์อย่างไรกับประเทศไทย) โดยมีนายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาฯ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งกล่าวถึงแนวทางความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ การศึกษาระบบ KOSEN ของญี่ปุ่นเป็นการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาที่เน้นผู้เรียนให้มีคุณสมบัติที่เป็นวิศวกรปฏิบัติและนักวิจัยนวัตกรรม (Practical engineers and researchers with creative minds) จนทำให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก โดยจะนำนักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่เก่งวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเข้าเรียนระบบ KOSEN ใช้เวลาการศึกษา ๕ ปี เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ถือเป็นบุคลากรที่อุตสาหกรรมญี่ปุ่นต้องการอย่างมาก คณะอนุกรรมาธิการจึงได้จัดประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษา KOSEN มากขึ้น พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

DSC_6850 DSC_6858 DSC_6860 DSC_6904

|  277 views

Leave a Comment

*

scroll to top