วันศุกร์ 20 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

สรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

A+ / A-

สรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วยกฎหมายรวม ๒๕ ฉบับ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ -> รวมเล่มlสรุปสาระสำคัญ พรบ. ปี 2557

รวมเล่มlสรุปสาระสำคัญ พรบ. ปี 2557_Page_01

|  103 views

Leave a Comment

*

scroll to top