วันศุกร์ 20 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรมสำนักงานฯ » คณะผู้บริหาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามอบดอกไม้แสดงความยินดีกับเลขาธิการวุฒิสภา

คณะผู้บริหาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามอบดอกไม้แสดงความยินดีกับเลขาธิการวุฒิสภา

A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ นางละออ ภูธรใจ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ นำคณะผู้บริหารฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ
นายนัฑ ผาสุข ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการวุฒิสภา

DSC_6145 DSC_6160 DSC_6167 DSC_6175

|  27 views

Leave a Comment

*

scroll to top