วันอังคาร , 24 กรกฎาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เยี่ยมชมประวัติศาสตร์ล้านนาที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ จังหวัดเชียงใหม่

กมธ.วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เยี่ยมชมประวัติศาสตร์ล้านนาที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ จังหวัดเชียงใหม่

ตุลาคม 11, 2017 9:00 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นำโดย พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานพร้อมทั้งเยี่ยมชม
ประวัติศาสตร์ล้านนาที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นตั้งแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน โดยมี พลโท ภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

315594 315651 315653 315654

|  208 views

Leave a Comment

*

scroll to top