วันศุกร์ 20 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เยี่ยมชมประวัติศาสตร์ล้านนาที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ จังหวัดเชียงใหม่

กมธ.วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เยี่ยมชมประวัติศาสตร์ล้านนาที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ จังหวัดเชียงใหม่

A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นำโดย พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานพร้อมทั้งเยี่ยมชม
ประวัติศาสตร์ล้านนาที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นตั้งแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน โดยมี พลโท ภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

315594 315651 315653 315654

|  59 views

Leave a Comment

*

scroll to top